Komitety

Kierownictwo Naukowe sympozjum:

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski (Klinika Kardiologii UM w Lublinie)
prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak (Katedra i Klinika Kardiologii UM w Łodzi)
dr n. med. Michał Chudzik (Katedra i Klinika Kardiologii UM w Łodzi)

Komitet Naukowy sympozjum:

dr hab. n. med. Anna Polewczyk (Uniwersytet im Jana Kochanowskiego w Kielcach, II Klinika Kardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologicznego)
dr hab. n. med. Marcin Grabowski (I Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski (Klinika Kardiologii UM w Poznaniu)
dr hab. n. med. Jerzy Krzysztof Wranicz (Klinika Elektrokardiologii UM w Łodzi)
dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz (Katedra i Klinika Kardiologii UM w Łodzi)
dr n. med. Andrzej Bissinger (Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu UM w Łodzi)
dr n. med. Marek Czajkowski (Klinika Kardiochirurgii UM w Lublinie)
dr n. med. Aleksander Maciąg (Instytut Kardiologii w Warszawie)
dr n. med. Andrzej Oszczygieł (Klinika Elektrokardiologii UM w Łodzi)
dr n. med. Paweł Życiński (Katedra i Klinika Kardiologii UM w Łodzi)
dr Dorota Nowosielecka (Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu; Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej)
dr Krzysztof Oleszczak (Klinika Kardiologii UM w Lublinie)
dr Dariusz Haval Qawoq (Katedra i Klinika Kardiologii UM w Łodzi)