Komitety

Kierownictwo Naukowe Konferencji:

Prof. dr hab.n.med. Jarosław D. Kasprzak (Katedra i Klinika Kardiologii UM w Łodzi)
Dr hab. Marek Kiliszek ( Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, WIM w Warszawie
Dr n. med. Paweł Życiński (Katedra i Klinika Kardiologii UM w Łodzi)
Dr n. med. Haval Qawoq (Katedra i Klinika Kardiologii UM w Łodzi)
Dr hab. Maciej Wójcik

Komitet Naukowy:

Jakub Baran
Jarosław D. Kasprzak
Marek Kiliszek
Dawid Miśkowiec
Paweł Moskal
Andrzej Oszczygieł
Piotr Pagórek
Haval Qawoq
Tomasz Wcisło
Maciej Wójcik
Piotr Zając
Paweł Życiński

 

 

Podziel się na: