ARYTMICA

2018

Komitety

Kierownictwo Naukowe Konferencji

Prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak (Katedra i Klinika Kardiologii UM w Łodzi)
Dr hab. n. med. Artur Baszko (II Klinika Kardiologii UM w Poznaniu)
Dr n. med. Michał Chudzik (Katedra i Klinika Kardiologii UM w Łodzi)

 

Wykładowcy

Paweł Balsam (Warszawa); Young EP EHRA Committee
Artur Baszko  (Poznań)
Michał Chudzik  (Łódź); Education Committee EHRA
Michał Farkowski (Warszawa)
Mateusz Hołda (Kraków)
Marek Jastrzębski (Kraków)
Piotr Kułakowski (Warszawa)
Katarzyna Małaczyńska-Rajpold (Poznań)
Marek Kiliszek (Warszawa)
Sebastian Stec (Rzeszów)
Maciej Sterliński (Warszawa)

Prezentacje przypadków klinicznych:
Jakub Baran (Warszawa)
Dariusz Qavoq Haval (Łódź)

EHRA Speakers
Maxim Didenko (EHRA Education Committee, Course Director for Central and Eastern Europe, St. Petersburg, Russian Federation)
Jędrzej Kosiuk (EHRA, Co-Chair Young EP Committee, Leipzig, Germany)

 

Podziel się na: