Organizator

ORGANIZATOR

dr med. Michał Chudzik (Katedra i Klinika Kardiologii UM w Łodzi)
prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak (Katedra i Klinika Kardiologii UM w Łodzi)

WSPÓŁORGANIZATOR:

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski (Klin. Kardiologii UM w Lublinie)

Kontakt do organizatorów

Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego
ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
dr Michał Chudzik
tel. 691 941 814
michalchudzik@wp.pl

Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego – FUMED
Anna Rykiert
tel. 785 911 624
anna.rykiert@fumed.pl