Program Sympozjum

Pobierz program

 

Sesja I Dydaktyczna
16.30Powitanie uczestników Sympozjum
prof. Jarosław Kasprzak, dr n. med. Paweł Życiński, dr n. med. H. Qawoq
16.35 – 18.00Badanie elektrofizjologiczne – krok po kroku. Jak to się robi? Jak ja to robię?
– komentują: dr hab. n. med. Marek Kiliszek, dr n. med. Haval Qawoq, dr n. med. Dawid Miśkowiec
16.30 – 16.55Podstawy EPS: wskazania, cele, sprzęt, metody - wprowadzenie do sesji
dr n. med. Paweł Życiński
16.55 – 17.20Klasyczne manewry elektrofizjologiczne w praktyce – entrainment, overdrive, parahisian pacing, stymulacja programowana. Jak uniknąć pułapek interpretacyjnych?
dr n. med. Paweł Moskal
17.20 – 17.55Które manewry uważam za najbardziej przydatne i kiedy je stosuję? Kontrolna stymulacja w monitorowaniu efektu zabiegu
dr hab. n. med. Marek Kiliszek
17.55 – 18.10Dyskusja
Sesja II Zaawansowana
18.15 – 19.45Migotanie przedsionków praktycznie – komentują: dr hab. n.med. Jakub Baran, dr hab. Maciej Wójcik, dr n. med. Paweł Życiński
18.15 – 18.30Walka o rytm zatokowy: eskalacja kampanii?
prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak
18.30 – 18.50Moje podejście do pacjenta z nawrotem arytmii po pierwszym zabiegu PVI. Kogo i kiedy kwalifikuję? Jakich narzędzi i technik używam?
dr hab. n. med. Jakub Baran
18.50 – 19.10Przetrwałe długotrwające migotanie przedsionków – a gdyby tak zaizolować lewy przedsionek… i jak to zrobić?
dr hab. n. med. Maciej Wójcik
19.10 – 19.30Mapa, która najbardziej mnie zaskoczyła…
dr n. med. H. Qawoq / dr hab. n. med. M. Kiliszek
19.30 – 19.40Dyskusja
Sesja III: Przypadki kliniczne
Komentują: dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński, prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak
Prezentacje: P. Życiński, T. Wcisło, P. Pagórek, A. Oszczygieł
19.45Przetrwała lewa żyła główna górna i CRT?
19.50Co zrobić z wpadką podczas TLE?
19.55 Prosty zabieg, a droga kręta, długa i pełna przeszkód – dyslokacja LV…
20.05 Stymulacja Hisa przy bloku poniżej pęczka Hisa?
20.15 Pułapki rutynowego zabiegu implantacji stymulatora dwujamowego
20.20Burza elektryczna niejedno ma oblicze
20.25 – 20.30 Dyskusja, Podsumowanie sympozjum

 

Podziel się na: