Program Sympozjum

22 maja, 18.30
I Resynchronizacja serca AD 2020

prof. Jarosław D. Kasprzak /dr n. med. Paweł Życiński /prof. Przemysław Mitkowski
Wprowadzenie - jak i na co działa resynchronizacja – aspekty echokardiografii
prof. dr hab. n. med. J.D. Kasprzak 15’
Najczęstsze trudności zabiegów implantacji i powikłania związane z terapią
resynchronizującą, rozbudowy układów.
prof. dr. hab. n. med. P. Mitkowski 20’
Stymulacja pęczka Hisa w niewydolności serca. Kiedy alternatywą dla CRT?
dr n. med. P. Moskal 20’
Nowości w CRT - prezentacja firmowa
ABBOTT - Dagmar Kowal 10’
Przypadki kliniczne
dr n. med. P. Moskal, dr n. med. P. Życiński 15’
23 maja, 9.30
II Nie unikajmy trudnych arytmii

dr hab. Marek Kiliszek /lek. med. Dariusz H. Qawoq /dr n. med. Michał Chudzik
Częstoskurcz komorowy – przygotowanie do zabiegu, dobór dostępu i techniki
dr hab. n. med. M. Kiliszek – 20’
Arytmie przedsionkowe u pacjenta z niewydolnością serca w erze mapowania o wysokiej gęstości
dr n. med. A. Hoffmann – 20’
Przypadki kliniczne:
dr hab. n. med. M. Kiliszek /dr n. med. A. Hoffmann /dr H. Qawoq – 20’
Prezentacja HAGMED - Ablacja ekstrasystolii komorowej z LVIT/LV summit i drogi dodatkowej przednio-bocznej lewej z wykorzystaniem cewnika 3F w zatoce wieńcowej – przypadek kliniczny
dr n. med. Michał Farkowski 10’
23 maja, 10.30
III (Nie tak) dawno temu w Ameryce

Elektrofizjolgiczne wspomnienia z Austin?
dr hab. n. med. M. Wójcik – 30’

 

POBIERZ PROGRAM Arytmica 2020

 

Podziel się na: