ARYTMICA

2018

Program Sympozjum

12.00-12.15
Przywitanie
12.15-14.00
Sesja 1
Anatomia prawej i lewej komory, droga odpływu prawej i lewej komory.
Maxim Didenko
Zależności anatomiczno-elektrofizjologiczne - różnicowanie pochodzenia - czyli co analizuję zanim położę pacjenta na stole
Marek Jastrzębski
Znaczenie technik obrazowania (KT/MRI/Echo) przed kwalifikacją do zabiegu ablacji prostych komorowych zaburzeń rytmu
TBA
Leczenie farmakoloigczne, zabiegowe w świetle wytycznych ESC
Paweł Balsam
14.00-14.30 Lunch
14.30-16.00
Sesja 2
Zaburzenia rymu z pierścienia zastawki aortalnej. Cechy charakterystyczne arytmii
- zabieg ablacji w wykorzystaniem klasycznego systemu elektrofizjologicznego
- zabieg ablacji z wykorzystaniem systemu 3D (Ensite/Carto)
Michał Farkowski lub Artur Baszko

- wspomaganie echokardiografią wewnątrzsercową
TBA
16.15.- 16.30 Coffee Break
16.30-18.00
Sesja 3
Rzadsze formy komorowych zaburzeń rytmu, a pierścień zastawki mitralnej, trójdzielnej, mięśnie brodawkowate.
- cechy charakterystyczne arytmii
- zabieg ablacji w wykorzystaniem klasycznego systemu elektrofizjologicznego
- zabieg ablacji z wykorzystaniem systemu 3D (Ensite/Carto)
Piotr Kułakowski
- wspomaganie echokardiografią wewnątrzsercową
TBA
Częstoskurcze pęczkowe - cechy charakterystyczne arytmii (patofizjologia, typy częstoskurcżów, techniki różnicowania)
- zabieg ablacji w wykorzystaniem klasycznego systemu elektrofizjologicznego
- zabieg ablacji z wykorzystaniem systemu 3D (Ensite/Carto)
Paweł Derejko / Michał Farkowski
- wspomaganie echokardiografią wewnątrzsercową
TBA
18.00-18.30
Zakończenie kursu.
Podziel się na: