Program Konferencji: Odległe (późne) odelektrodowe powikłania i problemy stymulacji serca I ICD

9.00-10.00Przyjazd Uczestników, zakwaterowanie
10.00-10.15Otwarcie Sympozjum:
Jarosław D. Kasprzak (Łódź), Andrzej Kutarski (Lublin), Michał Chudzik (Łódź)
10.15-12.15Infekcje, a zwłaszcza te późne
Moderatorzy: Andrzej Kutarski (Lublin), Marcin Grabowski (Warszawa), Jerzy K. Wranicz (Łódź)
10.15-10.30Infekcja miejscowa IZW i co pośrodku? Anna Polewczyk (Kielce)
10.30-10.45Odleżyna – dlaczego powstaje?
Kiedy usunięcia układu?
Andrzej Kutarski (Lublin)
10.45-11.00Leczenie infekcji – timing jest najważniejszyMarcin Grabowski (Warszawa)
11.00-11.15Leczenie infekcji – jakie błędy popełniamy i kilka przypadków ilustrujących mniej właściwe leczenie infekcjiAndrzej Kutarski (Lublin)
11.15-11.30“Wyleczenie infekcji” i co potem? Czemu jest tak źle, skoro miało być dobrze?Anna Polewczyk (Kielce)
11.30-11.45Subcutaneous ICD – opcja dla wąskiej grupy chorych po infekcji, z niedrożnościami żylnymi i dializowanych. Nadzieje i ograniczenia metodyMarcin Grabowski (Warszawa)
11.45-12.00Alternatywne opcje dla chorych wymagających stymulacji – Epicardial ICD; wstępne doświadczenia własneMarek Czajkowski (Lublin)
12.00-12.15DyskusjaModeratorzy Sesji
12.15-12.45Przerwa
12.45-14.15Dysfunkcje elektrod i perforacje
Moderatorzy: Marcin Grabowski (Warszawa), Paweł Życiński (Łódź), Michał Chudzik (Łódź)
12.45-13.00Dysfunkcje elektrod - często początek kaskady nieszczęść. Rodzaje, przyczyny i mechanizmy dysfunkcjiMichał Chudzik (Łódź)
13.00-13.15Dysfunkcje elektrod oraz diagnostyka różnicowa. Dlaczego analiza pamięci jest taka ważna. Stymulatory „dobre i złe” z punktu widzenia diagnostyki dysfunkcji elektrodKrzysztof Oleszczak (Lublin)
13.15-13.30Późna sucha perforacja jako mechanizm dysfunkcji elektrody – zjawisko częstsze niż myślimyAnna Polewczyk (Kielce)
13.30-13.45Kilka pouczających przypadków późnych perforacji – wspólny mechanizm a zupełnie różne obrazy kliniczneAndrzej Kutarski (Lublin)
13.45-14.00Pytanie do eksperta:
Analiza zapisów IEGM i funkcji statystycznych – przypadki kliniczne
Michał Chudzik (Łódź)
Krzysztof Oleszczak (Lublin)
Dariusz Haval Qawoq (Łódź)
14.00-14.15Dysfunkcyjne elektrody z zasady należy usuwać, zwłaszcza te perforująceAndrzej Kutarski (Lublin)
14.15-15.00Przerwa obiadowa
15.00-16.30TLE - wskazania, bezpieczeństwo, ryzyko
Moderatorzy: Przemysław Mitkowski (Poznań), Zbigniew Bednarkiewicz (Łódź), Andrzej Bissinger (Łódź)
15.00-15.15Wskazania do TLE w świetle celów zabieguAndrzej Kutarski (Lublin)
15.15-15.30Obowiązujący podział wskazań do TLE; jak traktować wskazania klasy 2bPrzemysław Mitkowski (Poznań)
15.30-15.45Realne ryzyko zabiegów TLE – jak je szacować?Anna Polewczyk (Kielce)
15.45-16.00Porzucanie elektrod czy nawet układów. Osobisty punkt widzenia i kilka przypadków ilustrujących problemAndrzej Kutarski (Lublin)
16.00-16.15Porzucona elektroda jak porzucona kobieta – prawie na pewno się zemściAnna Polewczyk (Kielce)
16.15-16.30DyskusjaModeratorzy Sesji
16.30-16.45Przerwa
16.45-18.15Następstwa przebywania i przebiegu elektrod w układzie żylnym i sercu
Moderatorzy: Jarosław D. Kasprzak (Łódź), Andrzej Oszczygieł, Aleksander Maciąg (Warszawa)
16.45-17.00Niedrożność dużych żył klatki piersiowej; częstość występowania i znaczenie (pułapka w procedurach kardiologicznych i pozakardiologicznych).
USG nigdy nie zastąpi wenografii
Marek Czajkowski (Lublin)
17.00-17.15Pułapki zabiegów typu up-grade. Korzystajmy z możliwości odzyskania dostępu. Przechodzenie na drugą stronę kl.p. z porzuceniem elektrod to duży błąd a nie równorzędna opcja terapeutycznaAleksander Maciąg (Warszawa)
17.15-17.30Kilka przypadków kontrowersyjnych decyzji przy niedrożności żylnej i co z tego wynikłoAndrzej Kutarski (Lublin)
17.30-17.45Zastawka trójdzielna i elektrodaJarosław D. Kasprzak (Łódź)
17.45-18.00Usunięcie elektrody jako element leczenia dysfunkcji zastawki. Spóźnione porządki nie zawsze skuteczneDorota Nowosielecka (Zamość)
18.00-18.15Chirurgia zastawki trójdzielnej dla elektrokardiologaMarek Czajkowski (Lublin)
18.15-18.30 Zamknięcie Sympozjum