ARYTMICA

2019

Program Sympozjum

10.00 - 10.10
Przywitanie / Welcome

Jarosław D.Kasprzak, Artur Baszko
10.10 - 12.30
SESJA 1

Jerzy K. Wranicz, Piotr Kułakowski/
10.10-10.50
Przygotowanie do zabiegu ablacji. Dostęp żylny, tętniczy i transeptalny. Znaczenie położenie elektrod diagnostycznych w interpretacji badania elektrofizjologicznego.
Paweł Życiński / Michał Farkowski
10.50 - 11.50
Anatomia dla elektrofizjologów:
Anatomia trójkąta Kocha
Anatomia cieśni trójdzielno-żylnej
Kluczowe punkty anatomiczne przy ablacji zespołu WPW
Kluczowe punkty anatomiczne przy nakłuciu transeptalnym
Anatomia obszaru podstawy serca i dróg odpływu komór
Mateusz Hołda
11.50 - 12.30
Techniki różnicowania częstoskurczów nadkomorowych
Michał Farkowski
12.30 - 12.45Przerwa kawowa
12.45-14.15
SESJA 2

Michał Farkowski, Marek Jastrzębski
12.45 - 13.15
Typowe i atypowe formy AVNRT
Piotr Kułakowski
13.15 - 13.45
Ablacja dróg dodatkowych przegrodowych (antero/mid i posteroseptalnych)
Marek Jastrzębski
13.45-14.15
Ablacja dróg dodatkowych w zespole Mahaima
Ablacja dróg dodatkowych w zespole Ebsteina / ablacja dróg epikardialnych
Marek Jastrzębski
14.15 – 15.45Lunch
15.45-16.45
SESJA 3

Michał Farkowski
15.45-16.45
Trzepotanie przedsionków
Częstoskurcze przedsionkowe
Piotr Kułakowski
16.45-17.00Przerwa
17.00-18.40
SESJA 4

Michał Chudzik
17.00-18.40
Ablacja arytmii komorowych z RVOT/LVOT/ACS/
Ablacja arytmii z LV summit (ablacja bipolarna/alkoholowa)
Ablacja częstoskurczów pęczkowych
Artur Baszko
18.40-19.00
Zakończenie sympozjum.
Podziel się na: