ARYTMICA

2018

Program Sympozjum

11.00 - 11.10
Przywitanie / Welcome

Jarosław D. Kasprzak, Artur Baszko, Piotr Kułakowski
11.10 - 14.00
Sesja 1

Prowadzący / Chairs: Maciej Sterliński, Jarosław D. Kasprzak, Artur Baszko
11.10 - 12.20
Anatomia prawej i lewej komory, drogi odpływu prawej i lewej komory w odniesieniu do ablacji arytmii komorowej
(Anatomy of the right, left ventricle and outflow tracts with respect to ablation of ventricular arrhythmia)
Maxim Didenko, Mateusz Hołda
12.20 - 12.40
Znaczenie technik obrazowania (KT/MRI) przed kwalifikacją do zabiegu ablacji prostych komorowych zaburzeń rytmu
(The visualization techniques before ablation of ventricular arrhythmia – CT/MRI - what information can be crucial for strategy of the procedure)
Katarzyna Małaczyńska-Rajpold
12.40 - 13.10
Zależności anatomiczno-elektrofizjologiczne i różnicowanie pochodzenia arytmii komorowej - czyli co analizuję zanim położę pacjenta na stole
(The electro-anatomical relationships and what information can we get from ECG analysis before patient is on the table)
Marek Jastrzębski
13.10 - 14.00
Session with collaboration with EHRA Young EP
From guidelines to clinical and scientific appproach

Leczenie farmakologiczne, zabiegowe komorowych zaburzeń rytmu w świetle wytycznych ESC
(The pharmacological and invasive treatment of ventricular arrhythmia – what ESC guidelines tell us about)
Paweł Balsam
Beyond the guidelines.
Science for ventricular arrhythmias - looking for the future or tomorrow's clinical practice.
Recommendation for "Young EP"
Jędrzej Kosiuk
14.00 - 14.30Lunch
14.30 - 16.30
Sesja 2

Prowadzący / Chairs: Michał Chudzik, Jerzy K. Wranicz, Andrzej Lubiński
14.30 - 14.50
Echokardiografia wewnątrzsercowa jako narzędzie wspomagające zabieg ablacji arytmii komorowej
(The intracardiac echocardiography during ablation of ventricular arrhythmia – what electrophysiologist should know about)
Piotr Kułakowski
14.50 - 15.30
Zaburzenia rytmu serca z drogi odpływu lewej i prawej komory cechy charakterystyczne arytmii
- zabieg ablacji z wykorzystaniem klasycznego systemu elektrofizjologicznego
- zabieg ablacji z wykorzystaniem systemu 3D (Ensite/Carto)
(How to ablate ventricular arrhythmia from right ventricle/right ventricular outflow tract:
- analysis of intracardiac signals
- ablation with standard x-ray approach
- ablation with the use of electroanatomical system (Ensite/CARTO)

Sebastian Stec (Ensite) / Marek Kiliszek (CARTO)
15.30 - 16.10
Zaburzenia rytmu z pierścienia zastawki aortalnej. Cechy charakterystyczne arytmii
- zabieg ablacji z wykorzystaniem klasycznego systemu elektrofizjologicznego
- zabieg ablacji z wykorzystaniem systemu 3D (Ensite/Carto)
(Ventricular arrhythmia from left ventricular outflow region/mitro-aortic continuity)
- analysis of intracardiac signals
- ablation with standard x-ray approach
- ablation with the use of electroanatomical system (Ensite/CARTO)

Artur Baszko, Piotr Kułakowski
16.10 - 16.30 Coffee break
16.30 - 17.40
Sesja 3

Prowadzący / Chairs: Marek Kiliszek, Paweł Życiński, Paweł Ptaszyński
16.30 - 16.50
Rzadsze formy komorowych zaburzeń rytmu a pierścień zastawki mitralnej, trójdzielnej, mięśnie brodawkowate
(The ventricular arrhythmia arising from rare sites (tricuspid and mitral valves anuli, coronary veins, papillary muscles)
Michał Farkowski
16.50 - 17.20
Częstoskurcze pęczkowe - cechy charakterystyczne arytmii (patofizjologia, typy częstoskurczów, techniki różnicowania)
- zabieg ablacji z wykorzystaniem klasycznego systemu elektrofizjologicznego
- zabieg ablacji z wykorzystaniem systemu 3D (Ensite/Carto)
(Fascicular tachycardia – mechanisms, types and how to ablate?)
Marek Kiliszek
17.20 - 17.40
Podejście do zaburzeń rytmu w przypadku nieskutecznego zabiegu ablacji techniki epikardialne, techniki przezżylne, ablacja bipolarna
(How to approach the ventricular arrhythmia after failed ablation (epicardial techniques, transvenous techniques, bipolar ablation)
Artur Baszko
17.40 - 19.00
Sesja 4

Prowadzący / Chairs: Piotr Kułakowski, Artur Baszko, Sebastian Stec
Przypadki kliniczne - sesja interaktywna
Clinical cases - interactive session
1. Dariusz Haval Qawoq
2. Jakub Baran
3. TBA
19.00 - 19.15
Zakończenie kursu
Final remarks
Podziel się na: