Rejestracja

  • Wyrażam chęć uczestniczenia w "IV FORUM ARYTMII – ARYTMICA 2020" oraz wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w powyższym formularzu, przez organizatorów Konferencji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm., tylko i wyłącznie w celach ewidencyjnych na potrzeby organizacji Forum.
  • Jestem zainteresowany otrzymywaniem informacji dotyczących innych organizowanych wydarzeń i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu dla celów marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)."
Podziel się na: