Rejestracja

  • Wyrażam chęć uczestniczenia w Konferencji oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w powyższym formularzu, przez organizatorów Konferencji dla potrzeb prawidłowej organizacji Konferencji. Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności, w której znajduje się szczegółowa informacja o przetwarzaniu moich danych osobowych.
  • Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych dotyczących innych wydarzeń organizowanych przez Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych w tym celu. Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności, w której znajduje się szczegółowa informacja o przetwarzaniu moich danych osobowych.
Podziel się na: