ARYTMICA

2019

Rejestracja

Lekarz uczestniczący w Sympozjum otrzymuje 8 punktów edukacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231/2004, poz. 2326 z późniejszymi zmianami).

Ratownik medyczny uczestniczący w Sympozjum otrzymuje 2 punkty edukacyjne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).

  • Wyrażam chęć uczestniczenia w "III FORUM ARYTMII – ARYTMICA 2019" oraz wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w powyższym formularzu, przez organizatorów Konferencji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm., tylko i wyłącznie w celach ewidencyjnych na potrzeby organizacji Forum.
  • Jestem zainteresowany otrzymywaniem informacji dotyczących innych organizowanych wydarzeń i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu dla celów marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)."
Podziel się na: