ARYTMICA

2018

Rejestracja

Rejetracja elektroniczna zakończona.

Istnieje możliwość rejestracji udziału na miejscu.

 

Lekarz uczestniczący w Sympozjum otrzymuje 7 punktów edukacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231/2004, poz. 2326 z późniejszymi zmianami).

 

Podziel się na: