ARYTMICA

2019

III Forum Arytmii ARYTMICA 2019

Ablacja Nadkomorowych Arytmii Serca

29/03/2019

\Sympozjum realnych problemów

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Kierownictwa Naukowego, Wykładowców oraz Organizatorów  mamy przyjemność gościć  Państwa w Łodzi  w czasie Sympozjum III FORUM ARYTMII – ARYTMICA 2019, które jest  poświęcone leczeniu metodą  ablacji  nadkomorowych zaburzeń rytmu.

Tematami wiodącymi będą:  diagnostyka EKG nadkomorowych zaburzeń rytmu, metody i stosowane techniki ablacji oraz  trudne przypadki kliniczne ze  wspólnym omówieniem najlepszego sposobu postępowania.

Naszym głównym celem jest, aby sympozjum miało praktyczny, edukacyjny wymiar. Jest ono skierowane przede wszystkim do osób, które rozpoczynają ablacje arytmii nadkomorowych, jednakże z uwagi na specyfikę tematyki oraz zespół Wykładowców, również osoby z większym  doświadczeniem będą mogły poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę. Poza wygłoszeniem wykładów, zamierzamy również przeprowadzić prezentację przypadków klinicznych, wspólnie omówić najlepszą strategię leczenia pacjenta oraz sposób wykonania zabiegu. Taki program pozwoli na udział w sympozjum zróżnicowanego profilu uczestników.

Wierzymy, że tematyka naszego sympozjum spotka się z Państwa pozytywnym odbiorem oraz spełni Państwa oczekiwania.

Dziękujemy za udział w naszym Forum Arytmii.

Z wyrazami szacunku,

Dr hab. n.med. Artur Baszko
Dr n.med. Michał Chudzik
Prof. dr hab. n.med. Jarosław D. Kasprzak

Zaczynamy za...

DNI
GODZIN
MINUT
SEKUND

Wspierają Nas

Hagmed Biosensewebster Abbot
Zobacz również

Lekarz uczestniczący w Sympozjum otrzymuje 8 punktów edukacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231/2004, poz. 2326 z późniejszymi zmianami).

Ratownik medyczny uczestniczący w Sympozjum otrzymuje 2 punkty edukacyjne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).