ARYTMICA

2018

Ablacje Arytmii Komorowych

Kurs dla elektrofizjologów - Basic/medium

23/03/2018

\Sympozjum realnych problemów

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

w imieniu Kierownictwa Naukowego, Wykładowców oraz Organizatorów mamy przyjemność gościć Państwa w Łodzi w czasie Sympozjum II FORUM ARYTMII – ARYTMICA 2018, które jest poświęcone leczeniu metodą  ablacji  komorowych zaburzeń rytmu.

 

Tematami wiodącymi będą: diagnostyka ekg komorowych zaburzeń rytmu, metody i stosowane techniki ablacji komorowych zaburzeń rytmu oraz trudne przypadki kliniczne ze wspólnym omówieniem najlepszego sposobu postępowania.

Zamierzamy przede wszystkim, aby nasze Forum miało praktyczny – edukacyjny wymiar. Jest ono skierowane w największym stopniu do osób, które rozpoczynają ablacje arytmii komorowych. Myślimy jednak, że z uwagi na specyfikę tematyki oraz zespół Wykładowców również osoby z większym doświadczeniem będą mogły poszerzyć swoją wiedzę.

Po omówieniu każdego temu zamierzamy pokazać przypadki kliniczne, wspólnie omówić najlepszą strategię leczenia oraz sposób wykonania zabiegu. Taki program pozwoli na udział zróżnicowanego profilu uczestników.

Mamy przyjemność gościć wykładowców z European Heart Rhythm Association (EHRA, ESC), po raz pierwszy z wspólną sesją z Young EHRA EP Committee.

Wierzymy, że tematyka naszego sympozjum spotka się z Państwa oczekiwaniami.

Dziękujemy za udział w naszym Forum Arytmii.

Z wyrazami szacunku, w imieniu Komitetu Naukowego

Dr hab. n. med. Artur Baszko
Dr n. med. Michał Chudzik
Prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak

Zaczynamy za...

DNI
GODZIN
MINUT
SEKUND

Wspierają Nas

Partner Medtube
Zobacz również

Muzeum Miasta Łodzi
Pałac Izraela Poznańskiego

ul. Ogrodowa 15
91-065 Łódź
więcej informacji…